Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’ - Việt Hoa Thịnh

Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’ - Việt Hoa Thịnh

Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’ - Việt Hoa Thịnh

Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’ - Việt Hoa Thịnh

Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’ - Việt Hoa Thịnh
Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’ - Việt Hoa Thịnh

Tin tức nổi bật

Video

TT TT

Hình ảnh

 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC
 • QC

Liên kết website

Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’

07-05-2015 12:43:59 PM // 2988 lượt xem
 

 

Diện tích cà phê không giảm (theo đề án ổn định khoảng 150.000 ha) mà lại tăng hằng năm, đến nay hơn 200.000 ha. Sản lượng chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan mới đạt 10% (đề án là 15%). Diện tích cà phê chủ động được nguồn nước tưới chỉ ở mức 65,5% và có cây che bóng mát chỉ chiếm tỷ lệ hơn 25% (so với chỉ tiêu đề án là 100% và 50%). Hiện diện tích cà phê già cỗi của tỉnh hơn 30.000 ha nhưng hoạt động tái canh chậm, chưa có chính sách hỗ trợ của tỉnh, do đó năng suất, chất lượng sản phẩm cà phê không cao…
Tin tức khác
backtop